Tarieven persoonlijke coaching

TARIEVEN PERSOONLIJKE COACHING

Hier vind je informatie over de verschillende opties voor het coachtraject Van onrust naar vreugde en de tarieven die Praktijk CHARA hanteert.

Ik vind het belangrijk dat coaching voor iedereen betaalbaar is. Om die reden werk ik met inkomensafhankelijke tarieven. Wanneer je na het kennismakingsgesprek besluit verder te gaan met coaching, spreken we samen het tarief af.

Tarieven zijn gebaseerd op het netto (gezins)inkomen per maand. Praktijk CHARA is vrijgesteld van BTW.

TARIEVEN INTENSIEVE, DIEPGAANDE COACHING

Voor dit pakket geldt:

Totaal 17 gesprekken (intake, 15 coachingsgesprekken en 1 gratis terugkomgesprek), incl. gratis werkboek.

Onderstaande tarieven gelden wanneer je dit pakket afneemt:

  • < 2000 euro:           899 euro
  • 2000 - 4000 euro: 1219 euro
  • > 4000 euro:          1539 euro

Werkgevers betalen 1539 excl. BTW

Facturering gaat in 2 of 3 termijnen. De 1e termijn betaal je na het intakegesprek.

Bij 2 termijnen, betaal je de 2e termijn na het 8e gesprek. Bij 3 termijnen betaal je de 2e termijn na het 5e en de 3e termijn na het 10e gesprek.

TARIEVEN KORT COACHTRAJECT

Voor dit pakket geldt:

Totaal 12 gesprekken (intake, 10 coachingsgesprekken en 1 gratis terugkomgesprek), incl. gratis werkboek.

Onderstaande tarieven gelden wanneer je dit pakket afneemt:

  • < 2000 euro:           619 euro
  • 2000 - 4000 euro:  839 euro
  • > 4000 euro:         1059 euro

Werkgevers betalen 1059 excl. BTW

Facturering gaat in 2 of 3 termijnen. De 1e termijn betaal je na het intakegesprek.

Bij 2 termijnen betaal je de 2e termijn na het 6e gesprek. Bij 3 termijnen betaal je de 2e termijn na het 4e gesprek en de 3e termijn na het 8e gesprek.

TARIEVEN LOSSE SESSIES

Voor losse sessies geldt:

Coachgesprekken van 1 uur.

Onderstaande tarieven gelden wanneer je losse sessies afneemt:

  • < 2000 euro:          57 euro
  • 2000 - 4000 euro: 77 euro
  • > 4000 euro:          97 euro

Werkgevers betalen 97 excl. BTW

Werkboek: 17,50 euro (werkboek wordt alleen verstrekt bij minimaal 5 gesprekken)

Facturering van losse sessies gaat per maand. Voor het werkboek krijg je een aparte factuur.

AANVULLENDE INFORMATIE

Coaching vraagt commitment, zowel van mij als van jou. Daarom ga ik ervan uit dat wanneer je een pakket kiest, je ook alle gesprekken zult afnemen. Afname van een pakket verplicht je tot betaling van het gehele bedrag.

De aangegeven duur van een traject is bij benadering. Afhankelijk van jouw situatie kan een traject korter of langer duren.

Wanneer je kiest voor 'diepgaande, intensieve coaching' of een 'kort coachtraject' maak ik gebruik van het TotalBalance werkboek. Dit is opgedeeld in drie fases (verleden, heden, toekomst) en bestaat uit praktische vragen en opdrachten die je thuis maakt als voorbereiding op het volgende gesprek. Je zult zien dat je op deze manier actief betrokken bent bij je eigen proces en echte verandering doormaakt.

Naast de TotalBalance methode maak ik gebruik van aanvullende testen en materialen afgestemd op jouw behoefte.

Bij (ernstige) stress en/of overspannenheid is het nodig om eerst inzicht te krijgen in je stresssoren en voldoende tot rust te komen, alvorens je aan de slag kunt met het werkboek. Het traject zal dan mogelijk langer duren. Ik zal dit altijd met je bespreken.

Ongeacht welk traject je kiest, is het altijd mogelijk om extra losse sessies bij te boeken.

Scroll naar boven